Wadliwy produkt lub nieprawidłowa dostawa
Prosimy o przeprowadzenie inspekcji dostarczonego produktu w momencie jego dostarczenia. Jeśli uważasz, że dostarczony produkt nie jest zgodny z zamówieniem, poinformuj nas o zaistniałej sytuacji na adres: medium@medium.pl w ciągu 24 godzin, podając numer zamówienia. Jeśli wada jest wadą producenta bądź jeżeli dostarczyliśmy niewłaściwy produkt, Medium Sp. z o.o. pokryje koszty wysyłki zwrotnej i zadba aby właściwy produkt jak najszybciej trafił pod wskazany adres.

Sprzedaż internetowa
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ? O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny" Konsument (osoba fizyczna) ma prawo do odstąpienia na piśmie od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania  produktu bez podania przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie Zamawiającego oraz nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Zwrot kosztów nie dotyczy kosztów transportu (zarówno dostarczenia jak i odesłania produktu), za co będzie obciążony klient.
Jeżeli chcesz skorzystać z tego przywileju, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących dokonania zwrotu. Pamiętaj, że możemy zaakceptować zwrot jedynie wówczas, gdy zwracany produkt nie został użyty.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
- Adresat: Medium Sp. z o.o.,
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Produkt dodany do listy życzen
Product added to compare.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj Więcej